ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿದೆ ನೆನಪು

ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿದೆ ನೆನಪು
ಮೈ ಮನವು ಭೋರ್ಗೆರೆವ ಕನಸ ಕಡಲು

ಚಿತ್ತ ಭಿತ್ತಿಯಲೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಮುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ
ಇಹದ ಪರಿಯನೆ ನಾನು ಮರೆತು ನಿಂತೆ

ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಮೋಡಿ ನನ್ನೇ ಕಾಡುವ ಗೆಳತಿ
ಏಕಾಂತದಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಹೊನಲೇ

ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಬಾರದಿರು ಹೀಗಂತೂ ಕಾಡದಿರು
ಪ್ರೀತಿ ಕಲಿಸಿದ ನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಒಲವೇ

ಮೀಟಿ ತನುವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಕಾಡುವ ಮೋಹ
ಆವರಿಸಿ ಮನವೆಲ್ಲ ಮಧುರ ನೋವ

ಪ್ರೇಮ ಸಂಪದದಲ್ಲೇ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವೆಲ್ಲ
ಇಹುದು ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥ ಸತ್ವವೆಲ್ಲ

Advertisements
This entry was posted in ಅವಿಭಾಗೀಕೃತ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s