About

ಅಪ್ಪಟ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದವನು.

ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ ದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈಗಷ್ಟೇ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವ್ರತ್ತನಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವೆ.

ನನ್ನ ಕವಿತೆ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಕಥೆ ಅಗಾಗ್ಯೆ ನಿಯತ ಕಾಲಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ
ಕನ್ನಡನಾಡು ಭಾಷೆ, ಜನ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನ.

Advertisements

One comment on “About

  1. rgbellal ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ನಮಸ್ಕಾರ

    ನಾನು ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡದವ
    ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ

    ನನ್ನ ರುಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯವಾದರೂ ಅಭಿರುಚಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s