ಹೈಕುಗಳು

1
ದೊಡ್ಡೋನಾಗಿ
ಆಟೋಗೆ ವಯಸ್ಸಾದರೆ
ಏನಾಗತ್ತೆ
ಲಾರಿಯಾಗತ್ತೆ

2
ಮೀನು -ಗಾಳ
ಮೀನು ನೀರು ಗಾಳ ಕೊಂಡಿ
ಸೇರಿಸಿದರೆ
ಮದುವೆ

3
ಹೋಳಿ
ಈ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ
ನೆತ್ತರೋಕುಳಿ
ಬಾನ ಭಾಸ್ಕರಗೆ

4
ರಾಜ -ಕಾರಣ
ಈಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾರಣ
ಇವರದೇ
ಕಾರು-ಬಾರು

5
ಬಾರ್
ಈಗಂತೂ ನಿದ್ದೆಯೂ
ಇವರಿಗೆ ಅಮಲು
ಬಾರ-ದು

6
ಕಾವ್ಯ
ಅರ್ಥವಾದರೆ ಸುಂದರ
ಕಾವ್ಯ ಈ
ದಾಂಪತ್ಯ

7
ಅಶಾವಾದ
ದಿನಾ ಅದೇ ಬಾನು ಸೂರ್ಯ
ಆದರೂ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಯಾಕೋ

8
ಧ್ಯಾನಿ
ಇರಬೇಕು ಒಂತರಾ
ಗುಂಪಲ್ಲಿ
ಒಂಟಿಯಾಗಿ

9
ಸಾಲದ ರೈತ
ಓದದ ನಮ್ಮ ರೈತ
ಸಾಲ ತೆಗೆದು
ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದ

10

ಓದಿದ ಕೂಚು ಭಟ್ಟ
ಸೈಟ್ ತೆಗೆದು
ಮೇಲೆ ಬಂದ

Advertisements